Kontakt

Haweby AB drivs av Hanna Wesslén som har 15 års erfarenhet av att arbeta med projektledning. Hanna är civilekonom och har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet. Hon var i sitt tidigare arbete auktoriserad revisor med vana att arbeta både inom stora koncerner och mindre bolag. Hon har även gått vidareutbildning inom förlagskunskap och bokutgivning hos JW Förlag.