Haweby

Konsulttjänster och förlag

Haweby AB erbjuder projektledningstjänster för företag och privatpersoner som vill ge ut sin egen bok. Vi hjälper er genom hela processen från idé till utgivning och distribution. Vi erbjuder även konsulttjänster och projektledning inom ekonomiprocesser och administration. 

Haweby förlag erbjuder utgivningstjänster och satsar på utgivning av skönlitteratur i olika genre samt skrivhandböcker.

 

VI ERBJUDER EN PERSONLIG KONTAKT, TRANSPARENT PRISSÄTTNING OCH HÖG KVALITET

INLÄSNING OCH PRODUKTION AV LJUDBÖCKER, E-BÖCKER OCH SÄTTNING AV INLAGA